Sale!

Omlet – Nia Medi

£7.15

Nofel feiddgar a doniol iawn am wyliau haf Angharad Austin, athrawes sengl yn ei thridegau. Adroddir ei hynt a’i helynt mewn arddull unigryw gyda sylwadau craff ar fywyd ac ar bobl yn gyffredinol. Nofel gyntaf yr actores o bentref Llanfair ger Harlech. Cyhoeddwyd gyntaf Gorffennaf 2005. Addaswyd yn ffilm deledu yn 2008.

A lively and witty novel about Angharad Austin, a teacher in her thirties on summer holidays. The events unfold, and the story is told with perceptive interpretations of life and of other people. A debut novel by Nia Medi, the actor from Llanfair, near Harlech. First published July 2005. Adapted as a tv film in 2008.

Only 1 left in stock