Sale!

Pedwaredd Rheol Anrhefn – Daniel Davies

£8.09

Nofel gyfoes ffraeth â llinyn storïol gref. Mae’n ddilyniant i’r nofel Tair Rheol Anhrefn a enillodd Wobr Goffa Daniel Owen, 2011. Ond bydd y llinyn storïol yn sefyll ar ei draed ei hun. Fe fyddwn yn ailymuno a Dr Paul Price a’i gariad, Llinos Burns wrth iddyn nhw geisio dianc rhag yr heddlu cudd a brwydro a’u cydwybod dros y cwestiwn o greu drones.

Popular thriller by award-winning writer. This fast-paced story races along with speed and plenty of wit as Dr Paul Price and his partner, Llinos Burns try to escape from the secret police and battle with their conscience over the creation of new drones.

Out of stock