Petai’r Byd i Gyd Yn… gan Joseph Coelho

£6.99

Llyfr y Mis i Blant: Chwefror 2021 ♥ Book of the Month: February 2021
Mae Taid yn rhoi pensil lliwiau’r enfys i mi ac yn dweud: Ysgrifenna a thynna luniau, ysgrifenna a thynna luniau dy freuddwydion di i gyd. Llyfr lluniau annwyl am y cariad rhwng merch fach a’i thaid, ac am gadw’r cariad hwnnw’n fyw trwy atgofion.

Grandpa gives me rainbow pencils, and tells me: Write and draw pictures, write and draw pictures of all your dreams. A charming picture book about the love between a young girl and her grandfather, and about keeping that love alive through memories.

In stock

Description

ISBN: 9781913245559

Dyddiad Cyhoeddi/Publishing Date: Ionawr/January 2021

Cyhoeddwr/Publication: Atebol

Darluniwyd gan/Illustrated by: Allison Colpoys

Addaswyd/Cyfieithwyd gan/Adapted/Translated by: Testun Cyf.

Fformat/Format: Clawr Caled/Hardback, 284×242 mm, 32 tudalen/pages

Iaith/Language: Cymraeg/Welsh

I blant od dan 5 oed/For children under 5 years