Sale!

Pietà – Gwen Pritchard Jones

£8.05

Ceir yma hanes cynnar bywyd Maria Stella Petronilla yn Fflorens hyd at ei phriodas ag Arglwydd Newborough. Fe adroddir y cyfan drwy enau modryb Maria. Mae awyrgylch ardal Fflorens yn hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg i’w deimlo’n amlwg yma.

A new Welsh-language novel based on the autobiography of Maria Stella Petronilla, the Baroness of Ungern-Sternberg and Lady Newborough.

Only 1 left in stock