Sale!

Promenâd y Gwenoliaid – Gareth W. Williams

£7.19

Nofel wedi’i lleoli yn erbyn cefnlen y diwydiant ymwelwyr yn y Rhyl; ym myd bingo, chips, candi-fflos ac arcêd Mexico Joe ar y prom. Mae grwp o ffrindiau yn dod yn ôl at ei gilydd yn ystod haf 69, yn breuddwydio am gariad rhydd a mwynhau. Wrth ddod wyneb yn wyneb ag is-fyd y dref, maen nhw’n sylweddoli bod eu realiti yn llai addfwyn na byd y capel.

A fast-paced novel set against the Rhyl visitors industry; bingo, chips, candyfloss and Mexico Joe’s arcade on the prom. A group of friends come back together during the summer of 69, dreaming of free love and fun. But when they come against the town’s dark underworld, they come to realise that their reality is far less pleasant than chapel life.

In stock