Sale!

Pwy Ti’n Feddwl Wyt Ti? – Eirlys Wyn Jones

£5.85

Pwy ydw i? Delyth Ty Capel; Delyth, chwaer Enfys; Delyth gwraig Lloyd Penbryniau; Delyth, mam Huw a Llinos. Mae Delyth wedi cyrraedd ei chanol oed heb unwaith roi ei hun yn gyntaf. Wnaeth hi erioed ddewis cwrs ei bywyd – dim ond dewis priodi ffermwr cyn syrthio i rigol byw a magu plant.

Who am I? Delyth Ty Capel; Delyth, sister of Enfys; Delyth, wife of Lloyd Penbryniau; Delyth, mother to Huw and Llinos. Delyth has reached middle age and has never placed herself first. She never chose her course in life – she only chose to marry a farmer before falling into the rut of raising a family.

Only 1 left in stock