Sale!

Rhywle yn yr Haul – Sonia Edwards

£5.35

Nofel iasol am Nel yn dod o hyd i’w theulu gwaed a thrwy hynny cael ei thynnu i mewn i hanes llongddrylliad y ‘Royal Charter’ 150 o flynyddoedd cynt. Mae Ela’n cwrdd â’i gorffennol ac mae ysbrydion ar wahân i ysbryd Nel i’w herlid a’u rhoi i orffwys, ac nid yn unig mewn llefydd oer fel môr Moelfre a’r llongddrylliad erchyll, chwaith.

Thrilling novel about Nel who discovers her blood roots when she is drawn to the history of the Royal Charter, that was shipwrecked 150 years before.

Only 1 left in stock