Sale!

Siani Flewog – Ruth Richards

£8.09

Nofel yn amlinellu dylanwad Henry Cyril Paget, pumed Marcwis Môn (1875-1905) ag oedd yn wariwr afradlon ar dlysau, gemau a chyflwyniadau theatrig, ar ddwy Gymraes, Annie Roberts ac Eluned Humphreys.

A novel outlining the influence of Henry Cyril Paget, fifth Marquis of Anglesey (1875-1905), lavish spender on jewellery and theatrical presentations on two Welsh women, Annie Roberts and Eluned Humphreys.

In stock