Sale!

Storis Grav – Rhys Meirion

£7.19

Heb os nac oni bai, un o gymeriadau mwyaf Cymru erioed yw’r enigma o Fynydd y Garreg, Ray Gravell. Mae’n ddyn sydd wedi cyffwrdd pob un a gafodd y fraint o’i gyfarfod, gyda’i gyffro diniwed a’i ddiddordeb didwyll yn eich gwneud i deimlo’n well ar ôl bod yn ei gwmni.

Undoubtedly, one of Wales’s greatest characters was the enigma from Mynydd y Garreg – Ray Gravell. He touched the hearts of all who met him, and his sincere interest in everyone made you feel better after being in his company. This volume brings together stories about him by friends and acquaintances.

In stock