Sw Sara Mai gan Casia Wiliam

£5.99

Croeso i fyd Sara Mai, lle mae glanhau pw eliffant yn apelio lot mwy na mynd i’r ysgol, a ble mae’n llawer haws deall ymddygiad arth o Dde America na merched eraill Blwyddyn 5. Bydd yn barod i chwerthin a chrio wrth i Sara Mai rannu hanes ei bywyd gyda ni; o’r jiraff sydd ofn uchder, i eiriau sbeitlyd amser chwarae, a’r frwydr anferth i achub y peth pwysicaf yn ei bywyd.Welcome to Sara
Mai’s world, where cleaning elephant droppings appeals much more than going to school, and where it’s far easier to deal with the behaviour of a South American bear than her peers in Year 5. Be ready to laugh and cry with Sara Mai as she shares the ups and downs of her life with you.

Enillydd y categori cynradd Gwobr Tir na n-Og 2021

Stori gyfoes yw Sw Sara Mai am ferch tua naw oed o’r enw Sara Mai sy’n byw yn sw ei rhieni ac sy’n ei chael hi’n haws i ddeall ymddygiad creaduriaid rhyfeddol y lle nag ymddygiad merched eraill ei dosbarth ysgol.

Wrth drafod y llyfr, dywedodd Cadeirydd y panel beirniaid, T Hywel James:

“Dyma nofel sydd yn ymdrin â phwnc cyfoes gan ddelio â bwlio a rhagfarn yn erbyn pobl o gefndir neu dras wahanol. Mae’n gyfrol sydd yn llenwi bwlch pwysig yn y ddarpariaeth ar gyfer yr oedran ac yn gam yn y cyfeiriad cywir er mwyn adlewyrchu yn well y Gymru amrywiol a chynhwysol o’n cwmpas.”

Winner of the primary age category Tir na n-Og Award

Sw Sara Mai by Casia Wiliam is a contemporary story about a girl aged around 9 called Sara Mai who grows up on her parents’ zoo, and who finds it easier to understand the behaviour of the remarkable creatures who live there than the other girls in her class.

Commenting on Sw Sara Mai, the chair of the Welsh-language judging panel, T Hywel James, said: “This is a novel that deals with contemporary issues of bullying and prejudice against people from a different ethnic background. It is a book which fills an important gap in provision for this age group and is a step in the right direction in terms of better reflecting the diverse and inclusive nature of the Wales in which we live.”

In stock

Description

ISBN: 9781784618629

Dyddiad Cyhoeddi/Publishing Date: Mehefin/June  2020

Cyhoeddwr/Publisher: Y Lolfa

Darluniwyd gan/Illustrated by: Gwen Millward

Fformat/Format: Clawr Meddal/Paperback, 195×131 mm, 144 tudalen/pages

Iaith/Languages: Cymraeg/Welsh

Addas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2/ For 7-9 year olds or KS2