Sale!

Swansea University – Campus and Community in a Post-War World, 1945 – 2020

£15.19

Swansea University: Campus and Community explores the dramatic ways in which British universities have changed since 1945. It takes Swansea University as its case study to discuss academic developments, the changing behaviour of young people, and how universities form relationships with their local communities.

Mae’r gyfrol hon yn archwilio’r newidiadau dramatig ym mhrifysgolion Prydain ers 1945. Abertawe yw lleoliad yr astudiaeth achos er mwyn trafod datblygiadau academaidd, newidiadau yn ymddygiad pobl ifanc, a sut y mae prifysgolion yn ffurfio perthynas gyda’u cymunedau lleol.

Only 1 left in stock