The Welsh Learner’s Dictionary

£3.95

Argraffiad newydd, bychan, o eiriadur i Ddysgwyr Cymraeg gan Heini Gruffudd, diwtor oedolion cydnabyddedig, yn cynnwys 10,000 o eiriau a dywediadau Cymraeg a chanllawiau ynganu; ar gyfer dosbarthiadau nos, ysgolion ac ymwelwyr sy’n dymuno deall, siarad neu ysgrifennu Cymraeg bob-dydd.
Cyhoeddwyd gyntaf Chwefror 2002.

A new, mini edition of the Welsh Learner’s Dictionary by Heini Gruffudd of the Welsh Language among adult learners, comprising 10,000 Welsh words and phrases and pronunciation guidelines for use in evening classes and schools, and by tourists wishing to understand, speak or write everyday Welsh.
First published in February 2002.

In stock

Description

ISBN: 9780862435172
Dyddiad Cyhoeddi: 17 Mehefin 2004
Cyhoeddwr: Y Lolfa
Fformat: Clawr Meddal, 120×85 mm, 256 tudalen Iaith:
Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

ISBN: 9780862435172
Publication Date: 17 June 2004
Publisher: Y Lolfa
Format: Paperback, 120×85 mm, 256 pages Language:
Bilingual (Welsh and English)