Sale!

Those Saturday Nights/Nos Sadwrn Ers Talwm

£7.19

A bilingual booklet recalling the high days of Swansea’s Tower Cinema and Ballroom, based on the recollections of people who frequented the place during the 20th century. Over 50 illustrations, most in black-and-white. Available from: Jazz Heritage Wales, Swansea Metropolitan UWTSD, Townhill Campus, Swansea, SA2 0UT jazzheritagewales@sm.uwtsd.ac.uk

Llyfryn dwyieithog yn adrodd hanes bwrlwm sinema a neuadd ddawnsio y Tower yn Abertawe, wedi ei seilio ar atgofion pobl a fynychodd y lle yn ystod yr 20fed ganrif. Dros 50 llun du-a-gwyn, y mwyafrif ohonynt yn ddu-a-gwyn. Ar gael oddi wrth Jazz Heritage Wales, Prifysgol Fetropolitan Abertawe, Campws Townhill, Abertawe SA2 0UT jazzheritagewales@sm.uwtsd.ac.uk

Only 1 left in stock