Sale!

Treheli – Mared Lewis

£8.09

Nofel hir-ddisgwyliedig i oedolion gan Mared Lewis yn portreadu hynt a helynt cymeriadau cymuned glan y môr. Mae rhywun yn aflonyddu ar drigolion y dref gan greu dryswch ac ofn. Caiff y penodau eu hadrodd o safbwynt y gwahanol gymeriadau, a phob un yn ymateb i’r dirgelwch yn ei ffordd ei hun.

A long-awaited novel for adults by Mared Lewis, portraying life in a seaside community. Someone is disturbing the inhabitants, creating confusion and fear. The chapters are presented from the standpoint of various characters, with each one reacting to the mystery in his/her own way.

In stock