Sale!

Twll Bach y Clo – Lleucu Fflur Jones

£8.05

Nofel i oedolion am y gwrthdaro rhwng dau deulu wedi i gwpl digartref (a’u plant) feddiannu cartref cwpl arall tra mae’r rheiny ar wyliau yn Awstralia. Mae llawer o hiwmor ac ysgafnder yn y nofel, ond eto mae’n ymdrin â phynciau dyrys fel diweithdra, digartrefedd a chyffuriau.

A novel about friction between two couples after a homeless couple with children occupy the home of a couple who are on holiday in Australia. This lively and humorous story also deals with complex issues such as unemployment, homelessness and drugs.

In stock