Sale!

Tylwyth – Daf James

£5.39

Mae Aneurin wedi bod yn dianc rhag ei orffennol – ond mewn tro annisgwyl, diolch i Grindr – mae e wedi syrthio mewn cariad. Pan mae Dan ac yntau’n penderfynu mabwysiadu plentyn, mae’r ddau ohonynt ar ben eu digon. Ond wrth addasu i fywyd fel tad, a throi cefn ar orffennol gwyllt, mae ofnau duaf Aneurin yn dychwelyd. Dilyniant i’r ddrama Llwyth.

Sequel to the drama Llwyth. Aneurin has been trying to escape from his past but, unexpectedly, thanks to Grindr, he falls in love. When he and Dan decide to adopt a child, they feel fulfilled. But as he adapts to life as a father and turns away from his wild past, Aneurin’s darkest fears return.

Only 1 left in stock