Sale!

Understanding Welsh Place Names – What They Mean and How to Say Them

£7.19

This innovative guide means non-Welsh speakers can now easily translate and understand place names all over Wales – on the map, on road signs, and out in the countryside. It is also a plotted history of the Welsh language, and a photographic exploration of place names of the Welsh landscape. Phonetic explanations of how to pronounce key words are provided. Reprint; published 2010.

Mae’r canllaw hwn yn galluogi siaradwyr di-Gymraeg i ddeall a chyfieithu enwau lleoedd ledled Cymru yn rhwydd – ar y map, ar arwyddion ffyrdd, ac allan yng nghefn gwlad. Mae hefyd yn cynnig hanes cryno o’r iaith Gymraeg, yn darparu cyngor ar gyfer ynganu geiriau, ac yn cynnwys lluniau o dirwedd Cymru sy’n ymwneud ag enwau lleoedd. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2010.

Only 1 left in stock