Waldo Williams – Cerddi 1922-1970

£25.00

Casgliad cyflawn o holl waith Waldo Williams. Mae’r gyfrol hon, o dan awduraeth Alan Llwyd a Robert Rhys, yn casglu pethau ynghyd: englynion Waldo, ei gerddi plant a’i waith yn Beirdd Penfro a Cerddi ’71. Ceir nodiadau a ffynonellau ynghlwm ac esboniadau ar y cyfeiriadau yng ngherddi Waldo gan gyfeirio hefyd at drafodaethau pwysig oedd yn deillio o’r cyfnod.

The complete collection of the work of Waldo Williams, compiled by Alan Llwyd and Robert Rhys, comprising strict metre englynion, poems for children and other work published in Beirdd Penfro and Cerddi ’71. Also included are notes, sources and explanations on references in Waldo’s work to important issues of discussion stemming from the period.

Only 1 left in stock