Sale!

Wales and the First World War (Pocket Books)

£2.39

Author Nick Shepley provides a brief introduction to Welsh involvement in the Great War. Divided into ten sections, the book engages with some of the main areas of the conflict, offering a summary of each major event or issue and relating it to a particular region, town, village or individual within Wales.

Cyflwyniad byr i ymwneud y Cymry â’r Rhyfel Mawr, yn cynnwys cyfeiriadau at y prif feysydd gwrthdaro, ynghyd â chrynodeb o hanes pob prif ddigwyddiad yn ei dro, mewn perthynas ag ardal, tref, pentref neu unigolyn yng Nghymru.

In stock