Sale!

Wele’n Gwawrio – Angharad Tomos

£6.25

Nofel llawn dychymyg am Ennyd Fach a’i ffrindiau sy’n dal i herio confensiwn, ac wrth i’r milflwydd newydd wawrio maent yn dod wyneb yn wyneb â breuder bywyd. Cyfrol y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol y Bala, 1997.Cyhoeddwyd gyntaf 1997.

An imaginative novel about a group of thirty-something friends who still flaunt convention, and who encounter life and death in a surreal manner on the birth of the new millenium. Winner of the Prose Medal at the National Eisteddfod, 1997. First published 1997.

In stock