Sale!

Welsh Folk Stories – Meinir Wyn Edwards

£3.96

A second volume of English adaptations from the original Welsh series Chwedlau Chwim for 7-9 year old readers comprising stories about Twm Siôn Cati, Branwen and Bendigeidfran, Maxen’s Dream, Rebecca’s Daughters and the Girl of the Lake. The first 5 stories were published in the title Famous Welsh Tales. A colourful book, suitable for schools, parents and children.

Dyma ail gyfrol o addasiadau Saesneg o’r gyfres Gymraeg wreiddiol, Chwedlau Chwim ar gyfer plant 7 i 9 oed. Cyhoeddwyd y 5 stori gyntaf o dan y teitl Famous Welsh Tales, ac yn y gyfrol hon ceir 5 stori arall sef Twm Siôn Cati, Branwen and Bendigeidfran, Maxen’s Dream, Rebecca’s Daughters a The Girl of the Lake. Llyfr lliwgar, addas ar gyfer ysgolion, rhieni, a phlant o bob oed.

In stock