Sale!

Welsh is Fun! – Heini Gruffudd

£3.16

A light-hearted introduction to Welsh by means of cartoons, with exercises, grammar and vocabulary too. First published in April 1971, this is the twenty fourth impression.

Cyflwyniad ysgafn i’r Gymraeg trwy gyfrwng cartŵnau, gydag ymarferion, gramadeg a geirfa. Cyhoeddwyd gyntaf ym mis Ebrill 1971, dyma’r pedwerydd argraffiad ar hugain.

Only 1 left in stock