Sale!

Wil Sam: Y Dyn Theatr

£10.80

Bwriad y gyfrol deyrnged hon i W. S. Jones, neu Wil Sam, yw dathlu ei gyfraniad aruthrol i fyd y ddrama, y theatr, ffilm a theledu, yn wir i ddatblygiad y diwylliant modern yng Nghymru. Mae’r gyfrol yn un gynhwysfawr o safbwynt cynnwys ac arddull. Ceir cyfraniadau gan amryw o’r rhai a ddaeth i gyswllt â gwaith Wil Sam neu, wrth gwrs, â’r dyn ei hun.

The aim of this tribute to W. S. Jones, or Wil Sam, is to celebrate his outstanding contribution to drama, theatre, TV and film, and indeed to the development of modern culture in Wales. The book is comprehensive in terms of content and style. It includes contributions from a wide range of people who came into contact with the work of Wil Sam or, of course, the man himself.

In stock