Sale!

Y Bwthyn – Caryl Lewis

£8.09

Nofel sy’n troi o gwmpas tri chymeriad, Enoch, Isaac ac Owen. Mae’r stori’n dechrau pan ddaw Owen i aros mewn adfail o fwthyn ar dir fferm fynyddig. Nofel delynegol, gynnil, a byd natur yn ganolog i’r digwyddiadau cofiadwy. Enillydd Llyfr y Flwyddyn 2016.

A novel that revolves around three characters, Enoch, Isaac and Owen. The story begins when Owen comes to stay at a cottage on an isolated mountain farm. A lyrical, subtle novel, with the unchanging landscape central to the memorable events. Winner of the Welsh-language Book of the Year award 2016.

In stock