Sale!

Ymlaen a’r Gân – Storiau Pobl â Dementia

£8.99

Mae’r seicolegydd clinigol Graham Stokes yn tynnu ar ei atgofion o bobl sydd â dementia y mae wedi cyfarfod â nhw. Trwy gyfrwng 22 o storïau grymus, mae’n ein helpu i ddeall y cyflwr yn well ac i ddeall ymddygiad rhai o’r bobl. Mae’r llyfr hwn i bawb – gweithwyr proffesiynol a gofalwyr o blith y teulu fel ei gilydd – sydd am wybod rhagor am ddementia.

Clinical psychologist Graham Stokes explores his memories of people with dementia whom he has met. Through 22 powerful stories, he helps us to better understand the condition and to understand the behaviour it can cause. This book is for everybody – professional workers and family carers alike – who wish to learn more about dementia.

Only 1 left in stock