Sale!

Yr Hen Bant: Ysgrifau ar Williams Pantycelyn

£8.09

Cyhoeddodd y diweddar Glyn Tegai Hughes nifer o ysgrifau yn ymwneud â gwaith William Williams Pantycelyn dros y blynyddoedd. Gan fod eleni (2017) yn nodi 300 mlwyddiant geni William Williams, a bod Glyn Tegai Hughes newydd farw, mae’n briodol casglu’r ysgrifau hyn ynghyd yn deyrnged i’r awdur ac yn ddathliad o waith William Williams.

The late Glyn Tegai Hughes (1923-2017) wrote many essays on the works of William Williams Pantycelyn. In the tricentenary year of Williams’ birth, it is appropriate to gather these writings together, as a tribute to Glyn Tegai Hughes and in celebration of the works of William Williams.

In stock