Ysgolion / Schools

Rydym yn cyflenwi llyfrgelloedd ac ysgolion Abertawe gydag amrywiaeth o lyfrau ac adnoddau addysgol.

Trwy archebu wrthym ni, byddwch yn derbyn gostyngiad â chyfradd gystadleuol ar archebion, yn ogystal â CHLUDIANT AM DDIM ar archebion dros £30.

Sut i archebu?

Cysylltwch â’r siop ar 01792 456856 i osod archeb dros y ffôn, neu e-bostiwch eich archeb i siop@sioptytawe.co.uk

Gallwch hefyd archebu trwy Wendy Roberts, Swyddog Addysg Cyngor Llyfrau Cymru, gan nodi yr hoffech archebu drwy Siop Tŷ Tawe. I gysylltu â Wendy neu i drefnu apwyntiad, e-bostiwch wendy.roberts@cllc.org.uk

We currently supply the majority of Swansea’s libraries and Welsh medium schools with Welsh language books and educational resources.

By ordering with us, you will receive a competitive discount rate on orders, as well as FREE DELIVERY on orders over £30.

How to order?

Contact the shop on 01792 456856 to place a telephone order, or email your order to siop@sioptytawe.co.uk.

Or alternatively, you can order via Wendy Roberts, the Welsh Books Council’s Education Officer, and note that you would like Siop Tŷ Tawe to process your order. Please email wendy.roberts@cllc.org.uk to arrange an appointment.

Ffeiriau / Fairs

Os ydych yn cynnal digwyddiad megis ffair ysgol, bore coffi, diwrnod i ddysgwyr neu ddigwyddiad cymdeithasol, yna gallwn ddod â stondin i’ch digwyddiad chi.

Gallwn ddod ag amrywiaeth o lyfrau Cymraeg (naill ai llyfrau i blant, oedolion neu i ddysgwyr Cymraeg), cardiau cyfarch Cymraeg, anrhegion, CDs, DVDs a llawer mwy.

Cysylltwch â ni gyda’r manylion ar y dde i drafod mwy.

If you’re holding an event such as a school fair, coffee morning, a day for Welsh learners, or a social event, then we can bring a stall to your event.

We can bring a selection of Welsh books (either for children, adults or Welsh learners), Welsh greetings cards, gifts, CDs, DVDs and much more.

Contact us with the details on the right to discuss your requirements.