Yn sgil y firws Covid-19 mae Siop Tŷ Tawe ar gau tan unrhyw rybudd pellach. Ond, mae’n bosib i archebu llyfrau trwy gwales.com a dewis rhoi’r comisiwn i Siop Tŷ Tawe!Due to the Covid-19 pandemic Siop Tŷ Tawe is closed until further notice. However, you can still order Welsh books online from gwales.com and choose to give the commission to Siop Tŷ Tawe!

Lleolir y siop ar Stryd Christina gerllaw Ffordd-y-Brenin yn nghanol dinas Abertawe. Mae’r siop yn rhan annatod o ganolfan Cymraeg Tŷ Tawe sydd wedi hyrwyddo'r iaith a diwylliant Cymraeg yn Abertawe ers 1987.

Rydym yn gwerthu ystod eang o gynnyrch Cymreig, ac yn ceisio’n gorau ddod o hyd i gynnyrch sydd wedi’u gwneud yma yng Nghymru.

Galwch heibio i’n gweld ni’n fuan!

The shop is located on Christina Street next to the Kingsway in the heart of Swansea city centre. The shop is literally the shop window of Tŷ Tawe, Swansea’s Welsh centre, which has been promoting the Welsh language and culture since 1987.

We sell a wide variety of Welsh products, and aim to source the majority of our products from Welsh manufacturers.

Please call in and see us soon!

 

Oriau Agor

Ddydd Llun-Gwener
10:00 - 14:00 a 14:30 - 17:00

Ddydd Sadwrn
10:00 - 15:30

Ddydd Sul a Gwyliau Banc
Ar Gau

Opening Hours

Monday - Friday
10:00 - 14:00 and 14:30 - 17:00

Saturdays
10:00 - 15:30

Sunday and Bank Holidays
Closed