Oriau Agor Newydd

Dydd Iau, Gwener a Sadwrn
11yb – 2yp

Rydym yn falch iawn i gael ail-agor ein drysau i gwsmeriaid hen a newydd. Mae ambell i beth yn wahanol er mwyn cadw pawb yn saff ond cewch yma yr un croeso gwresog!

New Opening Hours

Thursday, Friday & Saturday
11am – 2pm

It is a pleasure to reopen our doors to customers old and new. A few things are a little different here to keep everyone safe, but you will find the same warm welcome as always!

Lleolir y siop ar Stryd Christina gerllaw Ffordd-y-Brenin yn nghanol dinas Abertawe. Mae’r siop yn rhan annatod o ganolfan Cymraeg Tŷ Tawe sydd wedi hyrwyddo'r iaith a diwylliant Cymraeg yn Abertawe ers 1987.

Rydym yn gwerthu ystod eang o gynnyrch Cymreig, ac yn ceisio’n gorau ddod o hyd i gynnyrch sydd wedi’u gwneud yma yng Nghymru.

Galwch heibio i’n gweld ni’n fuan!

The shop is located on Christina Street next to the Kingsway in the heart of Swansea city centre. The shop is literally the shop window of Tŷ Tawe, Swansea’s Welsh centre, which has been promoting the Welsh language and culture since 1987.

We sell a wide variety of Welsh products, and aim to source the majority of our products from Welsh manufacturers.

Please call in and see us soon!