shelves slider
Stoc siop- shelf slider
Pethau i blant- shelf slider
stoc llyfrau slider
Stoc Bwyd- shelf slider
Mygbis- shelf slider

Lleolir y siop ar Stryd Christina gerllaw y Ffordd-y-Brenin ynghanol dinas Abertawe. Mae’r siop yn rhan annatod o ganolfan Cymraeg Tŷ Tawe sydd wedi bod yn hyrwyddo iaith a diwylliant Cymraeg yn Abertawe ers 1987.

Rydym yn gwerthu ystod eang o gynnyrch Cymreig, ac yn ceisio’n gorau ddod o hyd i gynnyrch sydd wedi’u gwneud yma yng Nghymru.

Galwch heibio i’n gweld ni’n fuan!

 

The shop is located on Christina Street next to the Kingsway in the heart of Swansea city centre. The shop is literally the shop window of Tŷ Tawe, Swansea’s Welsh centre, which has been promoting the Welsh language and culture since 1987.

We sell a wide variety of Welsh products, and aim to source the majority of our products from Welsh manufacturers.

Please call in and see us soon!

 

Oriau Agor

Ddydd Llun-Gwener
10:00 - 14:00 a 14:30 - 17:00

Ddydd Sadwrn
10:00 - 15:30

Ddydd Sul a Gwyliau Banc
Ar Gau

Opening Hours

Monday - Friday
10:00 - 14:00 and 14:30 - 17:00

Saturdays
10:00 - 15:30

Sunday and Bank Holidays
Closed