Cartref / Home

Oriau Gwyl Y Banc

Mae’r siop ar agor o Ddydd Mawrth i Dydd Gwener 10yb – 5yh

Dydd Sadwrn 10yb – 2yp

The siop is open on Tuesday – Friday, 10am – 5pm and Saturday 10am – 2pm

Croeso i wefan Siop Tŷ Tawe! Gallwch brynu casgliad o ein nwyddau i gael eu postio, neu gallwch archebu i gasglu yn y siop am ddim! Rydym yn ychwanegu stoc newydd yn gyson i’r wefan, ond os nad ydych yn gallu darganfod beth rydych chi eisiau – gallwn archebu mewn unrhyw lyfr i chi. Plîs cysylltwch ar siop@sioptytawe.co.uk, neu ffoniwch ar 01792 456856.

Welcome to Siop Tŷ Tawe’s website! You can buy a selection of our goods to be posted, or you can order to collect in the shop for free! We are regularly adding new stock to the website, but if you can’t find what you’re looking for – we can order in any book for you. Please contact siop@sioptytawe.co.uk, or phone us on 01792 456856.

Llyfrau Newydd Mis Mehfin/ New Books for June