Ar Gau

Yn dilyn rheoliadau Llywodraeth Cymru, mae Siop Tŷ Tawe ar gau tan unryw rhybudd pellach.

Edrychwn ymlaen yn fawr at eich croesawu chi’n nôl unwaith y bydd modd i ni ail-agor!

Tan hynny, byddwch yn garedig, a chadwch yn ddiogel.

Closed

Follwing Welsh Government Covid – 19 restrictions, the shop is currently closed until further notice.

We look forward to welcoming you all back as soon as we are able to re-open!

Until then, be kind, and keep safe.

Lleolir y siop ar Stryd Christina gerllaw Ffordd-y-Brenin yn nghanol dinas Abertawe. Mae’r siop yn rhan annatod o ganolfan Cymraeg Tŷ Tawe sydd wedi hyrwyddo'r iaith a diwylliant Cymraeg yn Abertawe ers 1987.

Rydym yn gwerthu ystod eang o gynnyrch Cymreig, ac yn ceisio’n gorau ddod o hyd i gynnyrch sydd wedi’u gwneud yma yng Nghymru.

Galwch heibio i’n gweld ni’n fuan!

The shop is located on Christina Street next to the Kingsway in the heart of Swansea city centre. The shop is literally the shop window of Tŷ Tawe, Swansea’s Welsh centre, which has been promoting the Welsh language and culture since 1987.

We sell a wide variety of Welsh products, and aim to source the majority of our products from Welsh manufacturers.

Please call in and see us soon!