Cartref

Yn dilyn rheoliadau Llywodraeth Cymru, mae Siop Tŷ Tawe ar gau  i gwsmeriaid a phorwyr OND y newyddion da yw ein bod ni ar agor ar gyfer gwasanaeth archebu a chasglu. Ffoniwch a gadewch neges ar 01792 456856 neu danfonwch neges ar ein tudalen FB neu e-bost i siop@sioptytawe.co.uk gyda’ch archeb.  Gallwn drefnu archebu a chasglu rhwng yr oriau 11yb – 4yp Dydd Mercher – Dydd Gwener pob wythnos. Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Following the Welsh Government guidance rules Siop Ty Tawe is currently closed for visiting customers BUT we are open for an order and collect. Phone us on 01792 456856 to order and pay over the phone or send an order via e-mail to siop@sioptytawe.co.uk or through our Facebook and Twitter accounts. We can then arrange for collection or delivery anytime between 11am – 4pm Monday – Friday. We look forward to hearing from you.

Newydd Gyrraedd!